Vilket datum ska man sätta på en nyemission?

En fråga som ofta dyker upp är vilket datum man ska sätta på en nyemission. I StartupTools platform väljer vi som förval registreringsdatumet. Detta är i de flesta fall ett rimligt val, men vill man vara hyperkorrekt kan det vara rimligt att välja ett annat datum.

Aktiebolagslagen förutsätter att gången vid en nyemission är följande:

  1. Styrelsen eller bolagsstämman fattar beslut om emissionen.
  2. Investerarna erbjuds att teckna och skickar in det antal aktier de önskar teckna.
  3. Styrelsen sammanställer de aktieteckningar som inkommit, och om det tecknats fler aktier än som erbjuds i emissionen, fattar man ett beslut om att tilldela aktierna som för vissa investerare innebär att de får mindre än de önskar.
  4. Investerarna meddelas vilken tilldelning de fått.
  5. Pengarna betalas in.
  6. Banken ställer ut bankintyg.
  7. Emissionen registreras hos Bolagsverket.

Enligt aktiebolagslagens kapitel 13 § 18 ska aktierna föras in i aktieboken i steg 4 i denna process:

Men så här fungerar det oftast inte i praktiken. Det är betydligt vanligare att VD, styrelseordföranden eller någon annan i bolagets ledning som är ansvarig för emissionen pratar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare. När man kommit fram till hur mycket investerarna är beredda att investera och till vilken aktiekurs, så fattar man beslutet om emissionen. Ofta är det alltså givet att de som erbjuds att investera också gör det. Något formellt tilldelningsbeslut fattas kanske inte ens. Och även om en investerare rent juridiskt är tvungen att stå för sin aktieteckning om den tecknat aktierna, men sedan ångrat sig, så är det sällsynt att bolaget driver in en utebliven betalning för en aktieteckning genom Kronofogden. I praktiken är därför emissionen inte i hamn på riktigt förrän pengarna finns på kontot.

För att göra saken ännu mer komplicerad går det att göra flera “stängningar” på samma beslut om emission. Om bolaget t ex fattat beslut om att ge ut upp till 500 000 aktier, och först får teckning på 200 000 aktier. Då kan man registrera detta som en emission. Men ända fram till sex månader från beslutet emissionen kan man registrera in en eller flera nya emissioner på samma beslut, så länge aktiekursen är densamma och det totala antalet aktier inte överstiger det beslutade antalet; alltså totalt 500 000 aktier.

Oftast spelar det exakta datumet inte så stor roll. Men det kan spela roll på vilken sida om ett årsskifte det hamnar, t ex om investerarna ska söka investeraravdrag. I praktiken är därför registreringsdatumet ett lämpligt datum.

Om man registrerat en nyemission på ett visst datum, men sedan vill ändra kan, kan man enkelt göra det:

https://help.startuptools.org/sv/articles/6133054-att-andra-datum-for-en-redan-registrerad-nyemission

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SE