Varför behöver man ha förköpsförbehåll och hembudsförbehåll både i bolagsordningen och i aktieägaravtalet?

Förköps- och hembudsförbehåll är bra att ha i ett bolag, särskilt i en tidig fas. Det gör att man kan slippa få in oönskade ägare, och att nyckelpersoner som lämnar bolaget i första hand säljer till de befintliga ägarna. Båda förbehållen kan finnas i både bolagsordningen och i aktieägaravtalet.

Förköpsförbehåll

Innebär att den som säljer först ska erbjuda aktierna till övriga redan befintliga aktieägare och låta dem avgöra om de vill köpa dem, eller låta någon ny extern aktieägare göra det.

Hembudsförbehåll

Innebär att den som köpt en aktie ska erbjuda den till försäljning till befintliga aktieägare, som då har möjlighet att avgöra om de föredrar att köpa aktien av den nya aktieägaren eller låta den nya aktieägaren bli kvar som ägare.

Var bör man ha dem?

StartupTools rekommenderar att man har dem både i bolagsordningen och i aktieägaravtalet. Bolagsordningen är ett mer grundläggande dokument, och det som står där trumfar vad som står i aktieägaravtalet. Eftersom bolagsordningen är en allmänt tillgänglig handling (vem som helst kan få ut den från Bolagsverket), så förväntas alla känna till de villkoren. Man kan alltså inte köpa aktier i ett bolag med hembudsförbehåll som är registrerat i bolagsordningen, och sedan hävda att man inte kände till det.

Samma sak gäller inte för aktieägaravtalet. Det är en privat överenskommelse mellan ett visst antal personer och företag. De som inte skrivit under aktieägaravtalet är alltså inte bundna av det.

Om vi tänker oss ett exempel där personen A skrivit på ett aktieägaravtal, som innehåller både hembudsförbehåll och förköpsförbehåll, och sedan säljer aktier till en person B, utan att erbjuda dem till övriga aktieägare. Då har A brutit mot aktieägaravtalet, men B har inte gjort det. Det innebär att B har rätt att behålla sina aktier. Det enda som övriga aktieägare kan göra är att begära skadestånd av A, eftersom A har brutit mot aktieägaravtalet.

Men om bolaget hade haft hembuds- och förköpsförbehåll i bolagsordningen, så hade B varit bundet av det, trots att B inte skrivit på aktieägaravtalet. Det innebär att övriga aktieägare alltså kan få Bs köp av aktier från A hävt.

Detta är en väsentlig skillnad, och det är den främsta anledningen till att man vill ha förköp och hembud i bolagsordningen också.

Så varför inte bara ha det i bolagsordningen? Det kan man ha, men aktieägaravtalet är ofta mer specifikt och innehåller även andra saker än bara förbehållen. Därför är det alltså bra att ha förbehållen både i bolagsordningen och i aktieägaravtalet.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE