Så räddar du en nyemission du glömt att registrera

Från det att man registrerar en nyemission har man sex månader på sig att registrera den hos Bolagsverket. Det kan ju tyckas vara väldigt lång tid, men trots det händer det flera gånger per år att kunder hör av sig till oss och undrar hur man ska göra när de helt enkelt glömt att skicka in anmälan eller har deadline för det bara någon dag framöver.

I första hand ska man se till att det inte händer. Räkna därför med att du allra senast ska ha skickat in handlingarna två veckor innan tidsfristen går ut, för att ge lite tid för eventuell sen postgång. Har man bara några dagar kvar kan man alltid börja med att skicka in anmälan per epost till bolagsverket@bolagsverket.se. Det räcker visserligen inte för en komplett anmälan – den måste fortfarande in på papper. Men man får en tidsstämpel för inskicket som är samma dag som eposten kom in, dvs i princip omedelbart. Då får man automatiskt lite extra respit och kan komplettera genom att skicka in posten.

När man blivit försenad över tiden

Om det har gått så långt att man faktiskt har gått över tiden blir det mer besvärligt. Då måste man få ett skriftligt godkännande från alla investerare om att de står fast vid sin aktieteckning. Vi har en mall för hur ett sådant dokument kan se ut bland våra nedladdningsbara mallar (se nedan). För de investerare som inte skriver på så har de pengar de betalat in istället förvandlats till en skuld som de kan kräva att få tillbaka.

Har man väldigt många aktieägare, t ex om man gjort en crowdfundingkampanj, kan detta leda till mycket administrativt arbete, och det finns ingen garanti för att alla investerare står kvar vid sin teckning.

Max två år

Att göra en registrering i efterhand kan man göra upp till två år efter beslutet. Har det gått mer än två år går det inte att efterregistrera en nyemission längre. Det som då hänt är alltså att pengarna blivit en skuld från bolaget till investerarna. Om de fortfarande vill investera kan man då göra en kvittningsemission, där man helt enkelt kvittar skulden. Att inte lösa det på detta sätt kan potentiellt leda till att bolaget måste likvideras, eftersom det finns risk att det egna kapitalet är förbrukat då.

Man kan tycka att den situationen aldrig borde kunna uppstå. Har bolaget en revisor borde man upptäcka att det som i bokföringen är registrerat som aktiekapital faktiskt inte finns registrerat hos Bolagsverket. Trots det har vi faktiskt stött på detta.

Detta är ytterligare ett skäl till att använda StartupTools platform. I och med att plattformen hämtar data från Bolagsverket kan du enkelt se om det du tror blivit registrerat faktiskt är registrerat.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE