Så lägger du till eller tar bort en styrelseledamot

För att få in en ny ledamot i styrelsen måste personen väljas in på en bolagsstämma. Det är vanligt att man väljer in nya ledamöter på årsstämman, eftersom val av styrelse är en obligatorisk punkt på en årsstämma. Om man redan vet vem man vill föreslå som ny ledamot kan man göra det direkt när man skapar kallelsen till mötet:

Det vanligaste är att man redan innan vet som kommer att föreslås som ledamot, och att man har förankrat det hos de större ägarna innan mötet.

Om man vill välja in en person vid en annan tidpunkt än årsstämman kallar man till extra bolagsstämma:

I kallelsen lägger man då in en egen punkt om val av styrelse:

I detta fall bör man lägga till ett förslag till beslut, eftersom man vet vem som kommer att föreslås:

När man hållit stämman och om stämman godkänt valet är det bara att skicka ut protokollet för signatur. Sedan ska beslutet registreras hos Bolagsverket. Det kan antingen göras via Bolagsverkets tjänst Verksamt, eller via en pappersblankett. Kontakta oss via chatten om du vill ha hjälp med en pappersregistrering.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE