Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller “Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man redan ingått. Det kan finnas flera anledningar till det: man kan upptäcka att man skrivit fel i avtalet eller man kanske vill ge fler eller färre optioner eller ändra teckningskurser.

Att ändra i ett optionsavtal som redan skrivits på är oftast inte en bra idé. Om man till exempel ändrar teckningskursen för att avspegla en lägre värdering av bolaget är det troligt att det skattemässigt kommer att anses som ett nytt avtal, vilket innebär att man måste påbörja en ny treårsperiod för att tjäna in optionerna. Visserligen skulle det vara möjligt att även ändra datumen för när optionerna intjänats, men det är väsentligt enklare och tydligare att annullera det gamla avtalet och att skriva ett nytt och korrekt avtal.

Men hur annullerar man ett avtal som redan är undertecknat? Enkelt: man skriver ett annulleringsavtal som tydligt talar om att det gamla avtalet inte längre gäller. För att förenkla detta har vi tagit fram en mall för det som man kan ladda ned här.

Är det nödvändigt att skriva på ett annulleringsavtal om en anställd slutar och därmed inte längre är berättigad till optioner? Nej. I StartupTools standardavtal tar vi redan hand om den situationen, så det kräver inget särskilt avtal.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE