Library

Our collection of Swedish & English articles

Non-Disclosure Agreement

The StartupTools Standard

Articles/
Artiklar

LAS Update 2022

Background One of the most dominant laws in Swedish employment law is the Employment Protection Act, 1982:80 (Sw. Lagen om Anställningsskydd, 1982:80. Hereafter: “LAS”). It

Swedish Changelog

The Swedish version of StartupTools has been live since 2015 (then launched under the name StartupDocs.se). Our Swedish legal partner and lawyer Mattias Larsson has helped out

Att rapportera verklig huvudman

Från den 1 februari 2018 måste alla svenska aktiebolag (och en del föreningar) rapportera sina verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Detta kan ske t ex genom att:

Signera din årsredovisning digitalt

Våren är här och det är dags för årsstämma i många bolaget och därmed att skriva under årsredovisningen. Givetvis vill man skriva under den digitalt, eftersom det nu är extra svårt att träffas fysiskt.

Varför behöver man räkna om teckningsoptioner?

En fråga vi ibland får om teckningsoptioner är varför reglerna vid omräkning är så komplicerade. Eller varför de finns överhuvudtaget? Om man har fått en tilldelning på säg 10 000 optioner, så borde de väl ge rätt att teckna 10 000 aktier, oavsett vad som händer?

No more posts to show