Kan man ha längre tid att teckna teckningsoptioner?

När man skapar ett teckningsoptionsprogram i StartupTools plattform har optionsinnehavaren i normala fall 1 månad på sig att teckna aktierna. Eftersom det kan vara ganska stora summor pengar man ska betala kan detta upplevas som lite för kort tid. Kan man sätta en längre teckningstid?

Det kan man absolut, men det finns en hake. Priset man betalar för teckningsoptionen räknas ut enligt Black-Scholes-formeln, och där är tiden en faktor. Ju längre man har på sig att teckna optionen desto mer kommer den att kosta. Vi kan visualera detta så här:

Om man skapar ett teckningsoptionsprogram i StartupTools blir standardinställningarna 4 års vestingperiod och 1 månads teckningsperiod. Det innebär att den fulla löptiden för optionen är 4 år och 1 månad.

Som optionsinnehavare skulle det givetvis vara bättre om teckningsperioden vore längre, gärna flera år. Men då blir ju också optionen mer värdefull, i och med att optionsinnehavaren har längre tid på sig inte bara att få ihop de pengar som krävs för att köpa aktierna, men också att utvärdera hur det går för bolaget. Och det är därför som Black-Scholes-formeln ger optionen ett högre värde då. Man betalar alltså för att kunna avvakta med köpet.

Exempel: fyra års löptid

Låt oss ta ett exempel. Antag att vi har ett bolag med 5 miljoner aktier som är värderat till 20 miljoner kronor, dvs 4 kr per aktie, och att vi gör en teckningsoption med fyra års löptid och en teckningskurs som är dubbelt så hög som dagens kurs, dvs 8 kr per aktie. Då kommer optionen att kosta 0,203 kr. Detta går enkelt att räkna ut i StartupTools plattform:

Så om en person får 100 000 optioner så behöver hen betala 20 300 kr för dem, och sedan 800 000 kr för aktierna, om optionsinnehavaren bestämmer sig för att teckna aktierna. Men om man skulle förlänga teckningstiden så att den sträckte sig två år efter att vestingen tog slut, dvs att man får en total löptid på 6 år, så stiger priset på optionen från 0,203 kr till 0,371 kr.

Med andra ord: för cirka 17 000 kr extra får optionsinnehavaren två år till på sig att bestämma sig för om hen vill teckna aktierna. Om det är värt det eller inte beror på omständigheterna – hur mycket är den som tecknar optionerna beredd att betala, och när tror ni att bolaget kan komma att göra en exit.

Vill du testa hur det blir för just ert företag? Logga in i plattformen och testa själv, eller boka tid för en demo!

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE