Join the team

We are working hard to change how entrepreneurs manage their companies.

A rare chance to join a high quality early stage company as part of the core team. We are building a great product with both ambition and potential for massive impact. 

We have already changed how hundreds of people manage their companies, and we are only getting started.

This year alone companies have used our platform to raise over 100M SEK for themselves.

Säljare på StartupTools


Sugen på ett säljgig där folk faktiskt blir glada när du ringer? 

Vi gör grundare till super-grundare, och skänker sinnesro till entreprenörer över hela Sverige. Vi gör det genom att bidra med en plattform som tar hand om, integrerar och automatiserar, ett antal av de knöligaste grejerna som entreprenörer måste ha att göra med:

Nyemissioner, optionsprogram, bolagsstämmor, styrelsearbete och aktieböcker.


Bakgrund

Tidigare i år gick StartupTools från att vara en non-profit som upprätthåller och delar juridiska dokument med startups över hela Norden, till att också vara ett SaaS-bolag. Vi underhåller och utvecklar fortfarande Nordens starkaste standard för aktieägaravtal och andra ägar-centrala dokument för startups – det ska vi fortsätta med. Och framtiden med vår SaaS-produkt är ljus.

 

Framtiden

Vi står inför uppgiften att radikalt förenkla hur det är att driva ett bolag. Vi strävar mot en framtid där processer som idag kan ta dagar eller veckor av fram-och-tillbaka med banker, Bolagsverket & investerare eller personal istället tar minuter, och kan färdigställas med ett knapptryck och en e-signatur. Mycket har vi redan på plats, ännu mer ska vi bygga tillsammans.

Vi kommer aldrig att bli klara, men redan i relativ närtid kommer företagare att fråga sig hur man egentligen gjorde innan man använde StartupTools Plattform.

 

“Var man verkligen tvungen att manuellt bjuda in varje enskild aktieägare till bolagsstämman? Synkade det inte från aktieboken av sig självt?”


“Gjorde man verkligen alla enskilda dokument för hand i word? Och skrev på dem ett och ett, med penna? Och sen då? Scannade? På riktigt?”

 

Din roll i den framtiden

Vi har redan börjat nosa på riktig product-market fit, nu ska vi landa det ordentligt. Att vara säljare för StartupTools är att vara ambassadör för ett varumärke många redan älskar och agera bryggan mellan vår site, våra dokument som många redan använt i hjärtat av sina startups, och det dagliga arbetet för Sveriges bolagsbyggare. 

Det är du som pratar med dem när de inte vet hur de ska få ihop sin nyemission och vilka dokument som ska skickas var. Det är du som håller dem i handen och låter dem upptäcka att de själva kan ställa ut optionsprogram, enkelt och korrekt, på minuter i vår plattform.

Du får chansen att lösa verkliga problem åt våra användare, på ett mycket bättre sätt än alternativen. Jag vet det, för jag som en av grundarna till StartupTools har gjort säljet fram till nu och fått ta emot applåder över hur enkelt det är att sköta det vi gör när jag har gjort demos. 

 

Arbetsuppgifter

Skaffa nya kunder. Vi har hittills bara bearbetat varma leads, och så kommer det fortsätta ett bra tag framöver, eventuellt för alltid. Vi har redan 1500+ bolag på vår freemium-produkt som vi vill ge chansen att komma över till betalversionen av plattformen, och nya kommer in varje dag. Vi har också över 10 000 personer som har laddat ned våra dokument som vi kan prata med, 150+ nya varje månad.

 

Delta i kundtjänsten. Alla på StartupTools jobbar med kundtjänst och kundkontakt. Det är inte bara en nödvändighet för att vi är en liten startup, det är också så vi ser till att hela tiden veta hur våra kunder tänker och vad som är viktigt för dem.

 

Teamet 

Idag är vi ett slimmat team på tre personer. Det ska ändras nu och vi kommer att anställa ett fåtal roller till i närtid, säljfunktionen är två av de rollerna. Vi som redan är på plats är: CTO, produktägare & VD. Det här är en chans att komma in tidigt, och verkligen vara med och ta en produkt och ett bolag till nästa nivå.

 

Information

Startdatum: Vi är redo när du är det. 

Plats: Två av oss är i Stockholm, en i Norrköping. Du är välkommen att arbeta där du vill/är, eller från någon av de platserna.

Ersättning: Lön, rörlig ersättning + optionsprogram
(när vi vinner, vinner vi tillsammans)

Rapporterar till: VD

 

 

 

Är du vår nya säljare?  

Hör av dig:
hannes@startuptools.org
 

Senior Full-Stack Developer (Front-End leaning)

Our current tech team is our CTO, and he is exceptionally talented. We are looking for someone to tag-team with him who can help us more than double our current pace & output.

 

Frameworks & Tools

We are currently using: Angular, NodeJs (Nestjs), TypeScript, TailwindCSS, GraphQL, Go, Jinja2 (pugjs), Postgresql, Redis, Kubernetes, Docker, Google Cloud Run & Google Cloud PubSub.

But the main thing is not that you should know these particular frameworks/tools. The main thing is that you are a strong engineer who either wants to work with them, or contribute to replacing one or more of them with something better. 

We pride ourselves on technological-agnosticism and a pragmatic approach, to be a good fit you should feel that this resonates with you. 

 

What we are building

A platform which functions as a basecamp for growing companies. We empower our users to independently issue new shares, employee stock options, warrants, hold board- and annual meetings and a lot more in an automated, smart, fashion. 

Currently in Sweden, but we are aiming international (pretty soon).

 

Compensation

Below market level salary (like the rest of us), compensated by a meaningful level of equity. Once we gain real traction, we hope to adjust this to market level+ salaries and meaningful equity as a thank you for believing in us.

 

Information

Location: Remote is fine, we’re currently located in Stockholm & Norrköping

Language: No need to speak fluent/native Swedish, but you need to be able to read & write for efficient interaction with our product in both Swedish & English.

Timeline: The sooner the better.

 

Application

If you think there is reason enough to explore if we are a match. Shoot me an email at: hannes[at]startuptools.org. /Hannes, CEO & Co-Founder

(No agencies or consultants please, unless you are a freelancer looking to dock to a company and convert to long term employment)