Får ett bolag äga sina egna aktier?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag.

Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika ut). Det framgår av 19 kap i Aktiebolagslagen. Samma sak gäller dotterbolag – ett dotterbolag får alltså inte heller i normalfallet äga aktier i sitt moderbolag.

Men det finns några undantag. Ett aktiebolag får:

  1. Ta emot egna aktier om det inte betalar för dem
  2. Förvärva aktier som ägs av ett annat bolag man tar över
  3. Lösa in aktier vid vissa fall när en majoritetsägare bryter mot lagen
  4. Köpa sina egna aktier vid exekutiv auktion, när den exekutiva auktionen hålls för att lösa en fordran som bolaget har
  5. Ta emot aktier vid vissa fall av uppdelning eller sammanslagning av aktier, som annars skulle leda till att vissa aktieägare får en tilldelning av mindre än en hel aktie

Om bolaget förvärvar aktier på något av sätten ovan måste bolaget, så snart det är möjligt utan att göra förlust, sälja aktierna, dock senast inom tre år.

Alla de tillåtna sätten ovan är alltså ovanliga, och ingår inte vad man skulle kunna beskriva som normal affärsverksamhet. Man kan med andra ord inte använda det som ett sätt att t ex dra in aktier från en grundare som slutar.

Inlösen av aktier

Däremot går det att lösa in aktier. Om bolaget har gott om tillgångar kan man alltså lösa in egna aktier, genom att sänka aktiekapitalet. Det är en metod som ibland används för att lösa ut aktieägare.

För publika bolag gäller regeln att man, under förutsättning att bolaget har tillräckligt mycket tillgångar, får köpa sin egna aktier. Om bolaget är börsnoterat får bolaget köpa sina egna aktier via börsen. Om bolaget inte är noterat kan man erbjuda samtliga aktieägare att köpa aktier till bolaget. Maximalt får ett publikt bolag köpa 10% av sina egna aktier.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE