Vad är kvotvärdet?

Kvotvärdet i ett aktiebolag är helt enkelt aktiekapitalet delat med antalet aktier. När man startar ett bolag väljer man dels hur mycket aktiekapital man ska ha, dels hur många aktier man ska ha, och beroende på vad man valt får man ett visst kvotvärde. Det är praktiskt dels att ha många aktier, dels att kvotvärdet inte innehåller många decimaler. Om ett bolag med 25 000 kronor så rekommenderar vi att man har 2,5 miljoner aktier, så blir kvotvärdet 25 000 kr / 2,5 miljon aktier = 0,01 kr.

Det man använder kvotvärdet till är sedan att räkna ut hur mycket aktiekapitalet ökar när man gör en nyemission. Om man har ett kvotvärde på 0,01 kr och ger ut 100 000 aktier så ökar aktiekapitalet med 0,01 kr x 100 000 aktier = 1 000 kr. Hade man däremot haft ett kombination av aktier och aktiekapital som ger många decimaler, så blir det lätt problem.

Om man har tre delägare och starar ett bolag med 25 000 kr i aktiekapital kanske man väljer att ha 300 aktier, eftersom 300 (till skillnad från 250 eller 2,5 miljon) är jämnt delbart med tre. Men då får vi ett kvotvärde på 83,333333 där decimalserien aldrig tar slut. Det går alltså aldrig att skriva ut det ”korrekta” kvotvärdet, eftersom det innehåller ett oändligt antal decimaler, och vi måste därför avrunda kvotvärdet. Om vi avrundar till ett kvotvärde med för få decimaler kommer det att leda till avrundningsfel när man sedan ska genomföra nyemissioner, eftersom man då lätt får fram fel ökning av aktiekapitalet.

Så ändrar man kvotvärdet

Vad gör man om man av misstag råkat få ett kvotvärde med många decimaler? Det finns två sätt att ändra kvotvärdet: antingen ändrar man talet aktier genom att dela upp eller slå ihop aktier (”split” eller ”omvänd split”), eller så ändrar man aktiekapitalet, vilket i sin tur kan göras genom att man ökar det, genom en fondemission, eller minskar det genom en nedsättning av aktiekapitalet.

Det enklaste sättet är att ändra antalet aktier (oftast genom att göra en split). En ökning eller minskning av aktiekapitalet kan också vara lösningen, men det är lite mer komplicerat.

Frågor och svar om kvotvärdet

Fråga: Varför är inte kvotvärdet det samma som det man betalar för en aktie?

Svar: Kvotvärdet ändras normalt inte i ett bolag. Det enda sättet att ändra det är att dela upp eller slå ihop aktier, eller att göra en ökning eller minskning av aktiekapitalet. Det man betalar för aktien är dels kvotvärdet, dels man kallar överkursfonden. Så om kvotvärdet är 0,01 kr och aktie kostar 10 kr i en nyemission så utgör överkursfonden 9,99 kr.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US