Skillnaden mellan att vara suppleant och adjungerad till styrelsen

Förutom ordinarie styrelseledamöter finns det andra som kan delta på styrelsemöten: suppleanter och adjungerade styrelsemedlemmar. Vad är skillnaden?

En suppleant är en person som valts in i styrelsen av bolagsstämman. Normalt sett deltar inte personen i styrelsemötena, men har möjlighet att göra det i den mån en ordinarie ledamot inte kan delta. Man kan alltså se det som en backup. Det är t ex vanligt om man har ett bolag med den minsta tillåtna styrelsen: en ordinarie ledamot och en suppleant.

En person som är adjungerad till styrelsen är något helt annat. Att vara adjungerad till styrelsen har ingen juridisk effekt och är inte reglerat i Aktiebolagslagen. Det är helt enkelt en person som styrelsen bjuder in till ett styrelsemöte. Det kan vara en permanent ordning, t ex att ekonomichefen regelbundet är med på styrelsemötena för att redogöra för ekonomin. Eller så kan det vara en enstaka företeelse, t ex när en utomstående expert blir inbjuden till ett enstaka styrelsemöte.

Ansvarsfrågan

Skillnaden är viktig, främst när det gäller ansvarsfrågan. Styrelseledamöterna har som enskilda personer det yttersta ansvaret för bolaget, och kan i värsta fall (även om det är väldigt ovanligt) bli dömda om de brister i sin ledning av bolaget. När suppleanten deltar i styrelsearbete så har denne precis samma ansvar som en ordinarie styrelseledamot. En adjungerad medlem har inget sådant ansvar.

Kvalificerade personaloptioner

En väldigt viktig distinktion är frågan om kvalificerade personaloptioner. Sedan 1 januari 2022 är det tillåtet att ställa ut kvalificerade personaloptioner till styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter, under förutsättning att de under den första treårsperioden får en lön som styrelseledamot (eller suppleant) på minst 1,5 inkomstbasbelopp för sitt styrelsearbete. Personer som är adjungerade till styrelsen omfattas inte av dessa regler, och man kan alltså inte ge dem kvalificerade personaloptioner på grundval av att de är adjungerade till styrelsen (däremot kan man det om de är anställda i bolaget).

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US