Revisor i aktiebolag – så gör du slut

Utdrag ur Bolagsverkets register

Hur gör man för att sluta ha revisor i ett aktiebolag om man vill dra ned på kostnaderna? Då är det viktigt att göra rätt, annars kan man råka ut för att behålla revisorn ett år längre än man tänkt sig. Vi reder ut detaljerna. Först och främst ska det sägas att det alltid är en varningssignal när ett bolag slutar att ha revisor. Speciellt om den avgår på egen begäran, “Eget utträde för revisor”. Ofta är det ett tecken på att det är oordning i bolaget och att revisorn inte vill ta ansvar för företagsledningens slarv, som t ex i detta bolag, där revisorn först slutat, och bolaget sedan först lämnat in årsredovisningen efter att Bolagsverket hotat med likvidation; dessutom har detta hänt två gånger. Helt klart ett tecken på att allt inte står rätt till.Det finns dock rimliga skäl att sluta med revisor. Framför allt när bolaget inte utvecklas så väl som hoppades och man vill dra ned kostnaderna. Men tyvärr är det lite svårare än man kan tro.

Revisorn sitter normalt i fyra år

En revisor väljs på en viss mandatperiod, som är fyra år om man inte anger något annat. Den revisor som är registrerad hos Bolagsverket det datum räkenskapsåret slutar är den som måste slutföra revisionen det året. Låt oss illustrera med ett exempel:Bolaget har helår som räkenskapsår och valde sin revisor på den ordinarie bolagsstämman år 2016. I bolagsordningen står att bolaget inte behöver ha revisor men kan välja det ändå. Inga regler om mandatperiod står i bolagsordningen. Bolagsstämman 2016 angav heller ingen mandatperiod. I det fallet blir mandatperioden den maximala, dvs fyra år. Detta innebär att bolaget har revisorn för verksamhetsåren 2016, 2017, 2018 och 2019 om inget annat bestäms på en senare bolagsstämma. Hösten 2017 beslutar man sig för att dra ned kostnaderna och styrelsen beslutar att man inte ska ha revisor. För 2017 har man redan revisor men det går att välja bort i efterhand så länge det blir registrerat hos Bolagsverket innan räkenskapsåret slutar. Antag att vårt bolag i exemplet fattar beslutet på en extra bolagsstämma 2017-12-20 och sedan skickar in detta till Bolagsverket. Bolagsverket kommer nu med största sannolikhet först att hinna behandla ärendet i början av 2018 och då har redan det gamla verksamhetsåret hunnit avslutas och man har fortfarande kvar revisorn för 2017. Det blir alltså först verksamhetsåret 2018 som bolaget är utan.

Välj revisor för ett år i taget

Vill man ha större flexibilitet bör man alltså uttryckligen bara välja revisorn för ett år i taget. Då kommer inte revisorsuppdraget att per automatik förlängas. Det går också att under året byta revisor. Detta är dock ovanligt och kan också ses som en varningssignal, så man bör göra det bara om det finns starka skäl, t ex att den gör ett dåligt arbete eller debiterar oskäligt mycket. Även detta kräver ett bolagsstämmobeslut och måste registreras innan räkenskapsåret tar slut. Var alltså ute i god tid.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US