Prata om antalet optioner – inte procentandel av företaget

Vi får ofta frågan om hur man ska räkna på procentandel av ett bolag när en person får köpa aktier eller får optioner. Om bolaget har 2,5 miljoner aktier och någon har blivit utlovad “1 procent av bolaget” – vad innebär detta?

Först och främst kan vi konstatera att man inte kan skriva avtal om att en person ska få optioner motsvarande en viss procentandel (om man bortser från optioner med utspädningsskydd, som är teoretiskt möjliga men som av flera skäl är olämpliga). Man måste specificera ett antal, t ex 25 000. Detta motsvarar sedan naturligtvis en viss procentandel av bolaget, men vad den procentandelen är varierar över tiden, eftersom antalet aktier kan ändras. Oftast blir det fler aktier, genom att man gör nyemissioner eller att optioner blir inlösta till aktier, och då minskar andelen som dessa 25 000 aktier ger. En procentandel är alltså bara en ögonblicksbild.

Men tillbaka till ursprungsfrågan: om en person ska få optioner motsvarande en procent av ett bolag, hur många är det då (om vi antar att varje option ger en aktie)? Det enkla svaret är 25 000, eftersom 1% av 2,5 miljon är just 25 000. Men när den anställde löser in sina optioner så kommer det ju att finnas minst 2 525 000 aktier och då motsvarar det inte en procent av bolaget, utan (25 000) / (2 5000 000 + 25 000) = 0,99%. Det är ju ganska nära, men om det finns tio anställde till som fått lika mycket, så motsvarar de 25 000 aktierna bara 0,90%, eftersom det nu finns totalt 250 000 nya aktier och (25 000) / (2 500 000 + 250 000) = 0,90%.

Full utspädning

Men kan man inte räkna in dessa nya aktier, så att ägarandelen faktiskt blir just 1% efter att alla optioner ställts ut? När man pratar om hur det kommer att bli i framtiden använder man ofta termen “on a fully diluted basis” – “fullt utspätt”, dvs under förutsättning att alla liggande optionsprogram genomförs. Och om vi räknar så och höjer antalet optioner vår anställde får till 27 526 optioner, och förutsätter att övriga anställda fortfarande får 225 000, då kommer det totalt att finnas 2 752 526 aktier i bolaget (2 500 000 + 27 526 + 225 000) när alla optioner har omvandlats till aktier, och då har den anställde just 1% av bolaget.

Men det är ändå inte säkert att det blir så. I detta exempel har vi bara räknat med att det skapas nya aktier genom optioner. Men troligen kommer det att ske nyemissioner, några anställda kanske slutar innan då fått sina optioner och det kan komma till nya anställda man inte hade planerat för.

Sannolikheten är därför stor att det ändå inte blir just 1 procent av bolaget personen får. Därför är vårt råd: istället för att säga “du får en procent av bolaget”, istället säga “du får 25 000 optioner, vilket just nu motsvarar en procent av bolaget”. Då har du varit tydlig och det blir enkelt att räkna på.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US