När ska man göra avrundningar vid nyemissioner?

När man ska göra en nyemission av aktier (eller teckningsoptioner) kan man lätt hamna i en situation där man får väldigt många decimaler på priset per aktie. Borde man inte runda av det till åtminstone högst två decimaler? Man kan ju trots allt inte betala med mindre belopp än ören.

Svaret är dock ett tydligt “Nej”. Undvik att göra avrundningar, annat än när det kommer till det belopp som slutligen ska betalas, och avrunda då till två decimaler, dvs ta med örena. Annars riskerar du att få problem med registreringen av emissionen. Låt oss ta ett exempel.

Antag att vi har ett bolag med 321 081 aktier innan emissionen sker. Säg att bolaget värderas till 50 miljoner kronor och att den som investerar vill investera 725 000 kr. Det innebär att priset per aktie blir 50 000 000 / 321 081 = 155,723945048134 kr, dvs att vi har 12 decimaler. Man kan tycka att man då kan avrunda det till 155,72 kr. Detta blir dock fel. För det första innebär det att vi ändrar värderingen av bolaget. 155,72 kr per aktie multiplicerat med 321 081 aktier ger en värdering på 49 998 733,32 kr istället för exakt 50 miljoner. Dessutom blir det investerade beloppet inte rätt. 725 000 kr / 155,72 kr per aktie blir 4 655,79244798356 aktier. Men det går bara att köpa hela antal aktier, så vi måste antingen välja att runda upp till 4 656 aktier, och då alltså låta investeraren betala lite mer än 725 000 kr eller runda ned, och låta investeraren betala lite mindre.

Ett väldigt vanligt fel i ett fall det som detta är att man slarvar och rundar av priset per aktie till säg 155,72 kr, sedan säger till investeraren att betala 725 000 kr för att få 4 656 aktier för att det ska “se snyggt ut”. Allting ser nu relativt estetiskt ut, dvs ett ganska runt tal i investering, ett helt antal aktier, och ett aktiepris utan ett stor antal decimaler. Problemet nu är bara att detta inte går ihop rent matematiskt. 725 000 kr delat på 4 656 aktier blir 155,713058419244 kr, inte 155,72 kr. Om man går vidare med denna emission kommer det inte att gå att registrera den, eftersom beslutstexten och det som betalas in inte kommer att stämma överens.

Så hur bör man göra? Börja med att acceptera att man oftast inte kan få “snygga” värden på både aktiepris, värdering och investerat belopp, eftersom det sällan går ihop rent matematiskt. Oftast kan man bara få ett av dessa att bli “snyggt”. Det viktigaste är att få ett exakt belopp på det som investeras, eftersom det är det som ska betalas in. Gör så här:

  1. Bestäm vilken ungefärlig värdering bolaget ska ha, t ex 50 miljoner kronor som i exemplet ovan.
  2. Räkna ut vilket ungefärligt aktiepris detta ger (155,723945048134 kr per aktie i exemplet ovan)
  3. Dela det belopp som ska investeras med aktiepriset ovan (725 000 / 155,723945048134 = 4655,6745)
  4. Du får nu ett antal aktier som troligen innehåller decimaler. Eftersom man bara kan ställa ut hela antal aktier måste man nu avrunda nu antingen uppåt eller nedan till ett heltal (4 656 aktier).
  5. Använd detta nya avrundade antal aktier för att räkna ut det exakta priset per aktie genom att ta det belopp som ska investeras och dela med det avrundade antalet aktier (725 000 / 4 656 kr = 155,713058419244 kr/aktie).
  6. Detta är det pris per aktie du ska använda. Avrunda det inte, utan låt alla investerare multiplicera detta pris med det antal aktier de vill köpa.

Även om man gör detta kan det uppstå små avrundningsfel om det finns fler investerare, vilket beror på att man inte kan betala med mindre belopp än ett öre. Men då kommer felet oftast bara vara några ören, vilket gör att det är lättare få igenom det hos Bolagsverket. Låter detta krångligt? Detta är inbyggt i StartupTools platform, så använder du den för att göra din emission får du detta på köpet. Boka en demo nu, så visar vi dig!

När det gäller teckningsoptioner är det lite enklare, eftersom man inte behöver något bankintyg på det inbetalade beloppet när teckningsoptionerna ställs ut. Detta gör att om man avrundar priset per option, och sedan multiplicerar med antalet optioner, så kommer man visserligen få ett fel, men eftersom Bolagsverket inte granskar detta belopp, så kommer det kanske inte att upptäckas direkt. Däremot kommer man att få ett bokföringsfel. Slutsatsen är alltså densamma för teckningsoptioner: accepterar att priset per option innehåller många decimaler och avrunda bara det belopp som ska betalas i slutet.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US