Hur tar man bort eller ändrar villkor för kvalificerade personaloptioner?

Ibland när man ingått avtal om kvalificerade personaloptioner (KPOer eller QESO som de även kallas) vill man ändra villkoren. Kanske kommer man fram till att man behöver lägga till fler optioner, ändra teckningskursen eller dra in dem helt. Eftersom KPOer, till skillnad från teckningsoptioner, är avtal och inte värdepapper, så blir hanteringen lite annorlunda än man kan vara van vid när det gäller teckningsoptioner. Vad får man göra, och hur gör man det i så fall? Vi tar upp de vanligaste fallen.

Den anställde slutar och optionerna ska dras in

Här behöver man inte göra något alls om man använt våra avtal. Villkoren är tydliga: Om man säger upp sig inom den första treårsperioden, så upphör optionerna automatiskt. Man behöver t ex inte köpa tillbaka dem, så som man brukar göra med teckningsoptioner.

Den anställde är kvar men man vill ta bort optionsprogrammet

I det här fallet är det viktigt att komma ihåg att man ingått ett gemensamt avtal. Företaget kan alltså inte ensidigt besluta att dra in optionerna, om man t ex tycker att den anställde inte presterar tillräckligt bra. Däremot kan man naturligtvis alltid gemensamt komma överens om att ta bort programmet. Enklast är helt enkelt att ta fram ett nytt enkelt avtal med innebörden att båda parter är överens om att KPO-avtalet ska upphöra.

Man vill förbättra villkoren för ett pågående optionsprogram

Det är inte helt ovanligt att man vill förbättra ett redan ingånget avtal. Kanske vill man ge en nyanställd som presterat över förväntan en extra morot eller så inser man efter en tid att teckningskursen man satt på ett optionsprogram blivit för hög, eftersom bolagets värdering gått ned. Får man då i efterhand justera villkoren så att de blir mer fördelaktiga för den anställde?

Lagen tar inte upp detta specifika fall, och vi känner inte till några domar som klargör fråga. Men vi gör ändå bedömningen att risken att detta ska underkännas är stor. Vi rekommenderar därför inte att man gör ändringar i befintliga avtal. Om man behöver ändra i villkoren är det bättre att göra ett nytt avtal. Ett problem då är givetvis att man måste börja om på en ny treårsperiod.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US