Göra nyemission i Euro eller USD – hur funkar det?

Ibland blir vi ombedda att hjälpa till med nyemissioner som är prissatta i Euro eller amerikanska Dollar (USD). Går det att göra i ett svenskt bolag, och så fall hur? Och är det ens en bra idé?

Vi reder ut begreppen.

Svaret på den första frågan är “ja” – det går att sätta priset på nyemissionen i en annan valuta (även om man har svenska kronor som redovisningsvaluta). Däremot kräver det lite mer jobb. Fundera därför på om det verkligen är nödvändigt – man kan ju fortfarande göra en nyemission där man förhandlar om priset i t ex Euro, men sedan vid ett visst datum fixerar vilket växelkurs man ska använda. Hur man gör det beskriver vi i den här artikeln, och det är metoden som vi rekommenderar.

Om man ändå har bestämt sig för att göra emissionen i annan valuta, börja då med att skapa ett bankkonto i den valutan. Teoretiskt sett kan man visserligen göra en emission i Euro eller USD och ha inbetalning till ett SEK-konto, men det kommer ofelbart att leda till problem med växelkurserna, speciellt om det är flera olika investerare. I det fallet riskerar priset per aktie nämligen att bli olika, beroende på exakt vilken växelkurs varje investerare fick.

Skapa valutakonto

Tänk på att om du skapar ett konto i en annan valuta, så kommer du att få frågor från banken om vad syftet är. Eftersom arbetet med penningtvätt intensifierats under de senare åren har alla transaktioner med utlandet blivit mer komplicerade. Räkna med att du behöver redogöra för alla som ska investera från utlandet, var de har fått sina pengar ifrån, etc. Det kan alltså ta tid att få bankkontot på plats.

När bankkontot är klart behöver du meddela investerarna hur de ska betala. Växelkursen är i det här läget inget problem, eftersom de betalar i samma valuta som ditt konto har. Men det är viktigt att se till att investeraren betalar alla avgifter i samband med överföringen, både avgifter för den som skickar och den som tar emot. Annars kommer det att finnas för lite pengar på kontot och du kommer inte att kunna få ut ett bankintyg på rätt belopp.

SEPA betalningar

I det här avseendet är betalningar i Euro väsentligt enklare än USD (eller andra valutor). Inom EU, samt vissa andra länder (t ex Schweiz och Norge) erbjuder nämligen bankerna så kallade “SEPA-betalningar”. “SEPA” står för “Single Euro Payment Area” och SEPA-betalningar är oftast gratis och går relativt snabbt.

Växelkurs

Sist men inte minst måste man när man anmäler nyemissionen till Bolagsverket redogöra för vilken växelkurs man använt. Lämpligen väljer man kursen för dagen då bankintyget utfärdades. Bolagsverket behöver växelkursen dels för att se till att man betalat in mer än kvotvärdet för aktien (sällan ett problem) och för att kunna se hur mycket som totalt betalats in i SEK.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US