Bolagsvärdering när man ställer ut kvalificerade personaloptioner

En vanlig fråga vi får när det gäller kvalificerade personaloptioner är vad man ska betala för dem. Det enkla svaret är ingenting. Detta är en av de stora fördelarna med kvalificerade personaloptioner jämfört med teckningsoptioner. Själva aktierna måste man sedan (efter tre år eller mer) betala för, som minst kvotvärden – frågan nu handlar alltså om optionerna.

Men ändå frågar StartupTools platform efter bolagets värdering. Varför då?

Men behöver veta vad bolaget är värderat till även när man ställer ut kvalificerade personaloptioner. Men värderingen används bara för att avgöra hur många optioner man maximalt kan ställa ut. Gränsen per person är 3 miljoner kronor. Man räknar ut hur många optioner det motsvarar genom att ta priset per aktie vid den senaste marknadsmässiga transaktionen de senaste 12 månaderna. Exempel: om man gjort en nyemission på 10 kr per aktie så får man ställa ut maximalt 3 000 000 kr / 10 kr = 300 000 optioner per person.

Det finns också en maxgräns för det totala antalet kvalificerade personaloptioner som får ställas ut i ett bolag; det är 75 miljoner kronor.

Om det inte skett något marknadsmässig transaktion de senaste 12 månaderna använder man istället skillnaden mellan företagets bokförda tillgångar och skulder enligt den senast fastställda balansräkningen. Detta blir oftast ett betydligt lägre värde en en marknadsmässig transaktion.

De kompletta reglerna för kvalificerade personaloptioner hittar du här.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US