Other Topics

Here you can read all our articles covering other topics.

Uppdatering av arbetsrätten 2022

Den första oktober förändras LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80). LAS är den mest tongivande lagen som avgör spelreglerna för den svenska arbetsmarknaden. Det här är

Updated Employment Law 2022

On the 1st of October, a series of changes to Swedish LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80) is coming into effect. LAS is the most dominant

Loan Agreement

Sometimes a company might need a temporary cash top-up to manage cashflow, and if you have a strong owner, or other connection for that matter,

Loan Agreement

Ibland behöver bolaget en tillfällig likviditetsförstärkning och har man en kapitalstark ägare, eller för den delen en annan part, som är villig att låna ut

Non-Disclosure Agreement

To be honest, NDAs (non-disclosure agreements) aren’t very useful in very early stages in the startup life-cycle. If you require an NDA from someone who

en_US