Minimum wage for QESO raised for 2023

Qualified Employee Stock Options, QESO, are an attractive way to give your Swedish employees an incentive (read more here). The requirement for the employee is that they work a minimum of 30 hours per day on average during the first three years, and that the total salary over that period is at least 13 basic […]

Minimilönen för att få personaloptioner höjs 2023

Kvalificerade personaloptioner (KPO eller även kallat “QESO” – Qualified Employee Stock Options) är ett fördelaktigt sätt att ge incitament till personal (läs mer här). Kraven på den anställde är att hen ska jobba minst 30 timmar i veckan i genomsnitt samt ha en viss minsta lön. Denna lön är definierad som 13 inkomstbasbelopp totalt över […]

en_US