How to book qualified employee options (QESOs)

En svensk version of denna artikel finns här. A question we often get is how qualified employee stock options (QESOs) should be booked. A QESO is a promise by the company to issues shares in the future, often at a price which is below the current market price, and the question is whether this should […]

Så bokför du kvalificerade personaloptioner

An English version of this article is available here. En fråga vi ofta får är hur man ska bokföra kvalificerade personaloptioner, KPOer (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options). En KPO är ett löfte om att i framtiden få köpa aktier genom en riktad nyemission, oftast till en kurs som är lägre än marknadsvärdet, […]

en_US