Styrelsearbete

Här kan du läsa alla våra artiklar om styrelsearbete.

Vem ska skriva på bolagsstämmoprokollet?

Grundregeln är att bolagsstämmoprotokollet ska skrivas under av minst två personer: mötets ordförande samt en justerare. Man kan också utse en protokollförare men det går

Får ett bolag äga sina egna aktier?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag. Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika

The debt trap and how to avoid it

When you finance your company with debt, in the form of convertible or regular loans, there is a risk that you will fall into what

Låneavtal

Ibland behöver bolaget en tillfällig likviditetsförstärkning och har man en kapitalstark ägare, eller för den delen en annan part, som är villig att låna ut

Vad är ett publikt aktiebolag?

I Sverige finns det två typer av aktiebolag: privata aktiebolag och publika. Ett privat aktiebolag får inte ha mer än 200 aktieägare, och man får

Att kalla till bolagsstämma

En ordinarie stämma måste alltid ta upp fastställandet av resultat- och balansräkningen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. I praktiken innebär detta att man tar ställning till årsredovisningen, så för att kunna fatta beslut om detta måste årsredovisningen vara klar och underskriven av både styrelsen och revisorn. Om årsredovisningen inte blir klar i tid kan man inte genomföra stämman, och man tvingas då att ha en fortsatt bolagsstämma, som fattar beslut om det som rör årsredovisning och ansvarsfrihet.

Shareholders’ Agreement Without Investors

Note: The “Shareholders’ Agreement (without investors)” is the document formerly known as the “Founders’ Agreement”. We have renamed it to avoid confusion since it is,

Signera din årsredovisning digitalt

Våren är här och det är dags för årsstämma i många bolaget och därmed att skriva under årsredovisningen. Givetvis vill man skriva under den digitalt, eftersom det nu är extra svårt att träffas fysiskt.

Enklare att använda per-capsulam möten för beslut

När ett styrelsebeslut ska fattas snabbt ligger det nära till hands att hålla mötet per capsulam. Det innebär att mötet i själva verket inte hålls på vanligt sätt, utan att man genom telefonsamtal eller mejl kommer överens om ett beslut och sedan skickar ut det för signatur. Namnet “per capsulam” betyder “genom en kapsel” och kommer från tiden då kurirpost levererades i särskilda kapslar.

Pre-money och post-money-värdering, kvotvärde och aktiekapital

Ett begrepp man ofta använder när man pratar om värdering av startups är pre-money och post-money. Det refererar alltid till en viss nyemission och värderingen pre-money är värdering av bolaget innan pengarna skjuts till, men till den värdering som kommer att användas i emissionen, medan post-money är värderingen efter att pengarna förts till. Exempel:

Detta ska du tänka på när du håller bolagsstämman som en “pappersstämma”

Ofta handlar en bolagsstämma om en enda sak, t ex att fatta beslut om en nyemission. I ett bolag med ett mellanstort antal aktieägare kanske alla är informerade om vad som ska hända och man väntar med det formella beslutet tills alla dokument är framtagna och håller sedan en ”pappersstämma”, dvs att man inte i egentlig mening håller någon stämma, men bara ser till att alla aktieägare skriver på protokollet. Rent formellt kallas detta att man håller stämman ”per capsulam”.

Den missförstådda verksamhetsbeskrivningen

Men många bolag har beskrivningar av typen “bedriva konsultverksamhet inom X, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper” trots att de egentligen bara menar att de vill kunna placera sina vinstmedel i fastigheter eller aktier, inte att de vill göra bolaget till ett fastighets- eller investmentbolag. Det gör det svårare för Bolagsverket att bedöma namnet, eftersom det då måste jämföras både med alla konsultbolag inom område X samt med alla fastighetsbolag och investmentbolag, trots att det troligen bara är konsultrörelsen som man vill namnskydda.

Nyemission med utländska investerare, vad att tänka på?

Allt fler bolag tar in pengar från utländska investerare. Det gör att man får betydligt fler möjliga investerare, men det finns också problem man måste hantera. I värsta fall kommer inte pengarna fram eller så kan nyemissionen inte registreras. Här är åtta saker att tänka på för att göra investeringen från utlandet framgångsrik:

Revisor i aktiebolag – så gör du slut

Hur gör man för att sluta ha revisor i ett aktiebolag om man vill dra ned på kostnaderna? Då är det viktigt att göra rätt, annars kan man råka ut för att behålla revisorn ett år längre än man tänkt sig. Vi reder ut detaljerna. Först och främst ska det sägas att det alltid är en varningssignal när ett bolag slutar att ha revisor. Speciellt om den avgår på egen begäran, “Eget utträde för revisor”.

När bör du ha revisor?

En fråga många ställer sig när de startar bolag är om de ska ha revisor. För de flesta bolag är svaret nej, åtminstone i början. Kravet på revisor inträder när man två år i rad haft två av tre av följande:

Så kan du få till digitala underskrifter till bolagsverket

digitala underskrifter; enligt aktiebolagslagen är “avancerad elektronisk underskrift ” (dvs i praktiken dokument signerade med BankID) acceptabelt för allt utom aktiebrev. Det går numera dock att få dem att acceptera detta i vissa fall:

Articles of Association

The articles of association (Swedish: bolagsordning) can be described as a very basic version of the shareholders’ agreement, including some formalities regarding number of shares

Vem får skriva under vad i bolaget?

En viktig fråga man måste ställa sig när man bildar och driver bolag är vem som får skriva under i företagets namn och exempelvis ingå avtal. Det är viktigt att få detta rätt – gör man fel här och låter en person ensam teckna firman och den personen senare visar sig vara oärlig kan man förlora stora belopp. Om man å andra sidan har väldigt restriktiva regler blir det onödigt omständligt att driva företaget eftersom man måste lägga tid på att jaga signaturer på viktiga dokument.

Elektroniska signaturer för årsredovisningar kommer – om flera år

Vi skrev tidigare om att Bolagsverket, trots att aktiebolagslagen kräver det, inte accepterar elektroniska signaturer.
Ett näraliggande område är årsredovisningar, där årsredovisningslagen talar om att elektroniska signaturer är tillåtna, men där Bolagsverket vägrar att ta emot e-signerade årsredovisningar.

Att hålla bolagsstämma per capsulam

[This article is available in English here] Att hålla styrelsemöten per capsulam är relativt vanligt och används när man inte har ett egentligt möte, utan

Loan Agreement

Sometimes a company might need a temporary cash top-up to manage cashflow, and if you have a strong owner, or other connection for that matter,

sv_SE