Personaloptioner

Här kan du läsa alla våra artiklar om personaloptioner. 

How to change or annul an option agreement

Qualified Employee Stock Options (“QESOs” or “Kvalificerade Personaloptioner” in Swedish) are a very attractive way of incentivising your employees. But sometimes you need to change

Minimum wage for QESO raised for 2023

Qualified Employee Stock Options, QESO, are an attractive way to give your Swedish employees an incentive (read more here). The requirement for the employee is

Optionsutredningens urvattnade förslag

Igår var sista dagen att lämna synpunkter på regeringens förslag till beskattning av incitamentsprogram.

Utredningen föreslår en del förbättringar, men eftersom man inte tar upp frågan om fåmansbolag riskerar förslagen att bli verkningslösa. I värsta fall blir det till och med en försämring.

Vi börjar med grundproblemet: hur ska ett startup med lite pengar kunna attrahera personal, som annars kunde ta välbetalda jobb på vanliga företag?

Regler för kvalificerade personaloptioner

För att få ställa ut kvalificerade personaloptioner måste bolaget uppfylla ett antal regler. De regler som beskrivs nedan är de som gäller från 2018-01-01. Riksdagen

Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller “Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man

sv_SE