Anställningar

Här kan du läsa alla våra artiklar om anställningar.

Minimum wage for QESO raised for 2023

Qualified Employee Stock Options, QESO, are an attractive way to give your Swedish employees an incentive (read more here). The requirement for the employee is

Uppdatering av arbetsrätten 2022

Den första oktober förändras LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80). LAS är den mest tongivande lagen som avgör spelreglerna för den svenska arbetsmarknaden. Det här är

Updated Employment Law 2022

On the 1st of October, a series of changes to Swedish LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80) is coming into effect. LAS is the most dominant

LAS Update 2022

Background One of the most dominant laws in Swedish employment law is the Employment Protection Act, 1982:80 (Sw. Lagen om Anställningsskydd, 1982:80. Hereafter: “LAS”). It

Employment Agreement

One might think that employments is one of those few areas where standard agreements already exist. I thought so too. Swedish law is pretty strict

sv_SE