När ska man göra avrundningar vid nyemissioner?

När man ska göra en nyemission av aktier (eller teckningsoptioner) kan man lätt hamna i en situation där man får väldigt många decimaler på priset per aktie. Borde man inte runda av det till åtminstone högst två decimaler? Man kan ju trots allt inte betala med mindre belopp än ören. Svaret är dock ett tydligt […]

sv_SE