Så lägger du till eller tar bort en styrelseledamot

För att få in en ny ledamot i styrelsen måste personen väljas in på en bolagsstämma. Det är vanligt att man väljer in nya ledamöter på årsstämman, eftersom val av styrelse är en obligatorisk punkt på en årsstämma. Om man redan vet vem man vill föreslå som ny ledamot kan man göra det direkt när […]

sv_SE