Vad är kvotvärdet?

Kvotvärdet i ett aktiebolag är helt enkelt aktiekapitalet delat med antalet aktier. När man startar ett bolag väljer man dels hur mycket aktiekapital man ska ha, dels hur många aktier man ska ha, och beroende på vad man valt får man ett visst kvotvärde. Det är praktiskt dels att ha många aktier, dels att kvotvärdet […]

sv_SE