Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller “Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man redan ingått. Det kan finnas flera anledningar till det: man kan upptäcka att man skrivit fel i avtalet eller man kanske vill ge fler eller färre optioner eller ändra teckningskurser. […]

How to change or annul an option agreement

Qualified Employee Stock Options (“QESOs” or “Kvalificerade Personaloptioner” in Swedish) are a very attractive way of incentivising your employees. But sometimes you need to change an option agreement that you have made with an employee. The reasons could be various: you may discover that you made an error when writing the agreement, or you may […]

sv_SE