Får ett bolag äga sina egna aktier?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag. Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika ut). Det framgår av 19 kap i Aktiebolagslagen. Samma sak gäller dotterbolag – ett dotterbolag får alltså inte heller i normalfallet äga aktier i sitt moderbolag. Men det finns några […]

sv_SE