Hur tar man bort eller ändrar villkor för kvalificerade personaloptioner?

Ibland när man ingått avtal om kvalificerade personaloptioner (KPOer eller QESO som de även kallas) vill man ändra villkoren. Kanske kommer man fram till att man behöver lägga till fler optioner, ändra teckningskursen eller dra in dem helt. Eftersom KPOer, till skillnad från teckningsoptioner, är avtal och inte värdepapper, så blir hanteringen lite annorlunda än […]

sv_SE