Därför ska du inte återanvända gamla teckningsoptioner

När man ställer ut teckningsoptioner till personalen har bolaget rätt att köpa tillbaka dem om personen slutar. Bolaget blir då ägare till optionerna och en fråga som ofta kommer upp är om man kan återanvända dessa optioner. Svaret är att det går, men att det sällan är en bra idé. Det är mycket bättre att […]

Vem ska skriva på bolagsstämmoprokollet?

Grundregeln är att bolagsstämmoprotokollet ska skrivas under av minst två personer: mötets ordförande samt en justerare. Man kan också utse en protokollförare men det går alltså inte att i normalfallet låta bara ordförande och en annan protokollförare skriva under. Däremot kan mötesordföranden också vara protokollförare. Vem får vara mötesordförande? I princip vem som helst – […]

sv_SE