What information do you need in your share register and who can see it?

All Swedish companies must keep a share registry, that is a list of the shareholders. What information should be included is governed by Chapter 5 of the Swedish Companies Act (Aktiebolagslagen). The share registry must contain the following information: The share number of each share Name, registration number and address for each shareholder Share class, […]

Vad måste ingå i en aktiebok och vem har rätt se den?

Alla aktiebolag måste föra aktiebok, dvs en förteckning över ägarna i bolaget. Vad som ska ingå i aktieboken styrs av kapitel 5 i aktiebolagslagen. Det aktieboken måste innehålla är: Varje akties aktienummer Namn och person-, organisations- eller annat identifieringsnummer (för utländska ägare) samt adress för alla aktieägare Aktieslag, om det finns olika aktieslag Om det […]

sv_SE