How many shares should you have when you start a company?

Most companies have too few shares when they are started. It does not cost anything to have a lot of shares from the start, and it makes it easier when you raise more capital later. In this article, we explain what you should do. A question we often get is how many shares you should […]

När behöver ditt bolag ha revisor?

En fråga många ställer sig när de startar bolag är om de ska ha revisor. För de flesta bolag är svaret nej, åtminstone i början. Kravet på revisor inträder när man två år i rad haft två av tre av följande: fler än  3 anställda (i medeltal) mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning […]

sv_SE