Måste man samla småaktieägare i ett separat holdingbolag?

Ibland vill man ta in investerare som är väldigt olika stora – t ex ett VC-bolag eller en industriell partner – samtidigt som man tar in eller har tagit in pengar från en mängd småsparare, t ex genom en gräsrotsfinansieringskampanj (“crowdfunding”). Ofta får man höra att man “måste” samla de små investerarna i ett särskilt […]

sv_SE