Att sätta teckningskursen för en teckningsoption

Om du har bestämt dig för att ge ut teckningsoptioner, till skillnad från kvalificerade personaloptioner, som är skattemässigt mer fördelaktiga (läs denna artikel för att få hjälp att välja), så är ett av de viktigaste valen vilken teckningskurs du ska sätta. Teckningskursen är det pris per aktie som du betalar när du använder teckningsoptionerna för […]

sv_SE