How to handle VAT in an offset share issue?

Denna artikel finns även på svenska. One way to pay for consulting services is issuing shares and as payment to offset the price of the shares against the invoice instead of paying the consultant with cash. One question to resolve in that case is how to handle the value added tax, VAT (Sw. Moms). Suppose […]

Hur hanterar man momsen vid en kvittningsemission?

This article is also available in English. Ett sätt att betala för konsultinsatser är att ge ut aktier och att betala genom kvittning. En fråga som uppstår då är hur man hanterar momsen. Antag att konsultbolaget ska göra utveckling för 100 000 kr, och i utbyte mot det får teckna 10 000 aktier för 10 […]

Optionsavtal med utspädningsskydd – möjligt men olämpligt

Ibland vill man som bolag vara säker på att en nyckelmedarbetare får en viss procentandel av bolaget, även om det ges ut fler aktier under tiden som optionsavtalet löper. Hur gör man det? Det enkla svaret är “inte alls”. Det något mer nyanserade svaret är att ja, det går, men det är komplicerat och oftast […]

Setting the strike price for a warrant

If you decided to issue warrants, as opposed to the more tax efficient QESOs (find out which to use here), one of the most important aspects is what strike price you should set. The strike price is the price per share you pay when you use the warrants to buy shares. It also effects the […]

sv_SE