Regler för kvalificerade personaloptioner

För att få ställa ut kvalificerade personaloptioner måste bolaget uppfylla ett antal regler. De regler som beskrivs nedan är de som gäller från 2018-01-01. Riksdagen förväntas att under hösten 2021 fatta beslut om ändrade regler från 2022-01-01. VERKSAMHET I HÖGST 10 ÅR Bolaget får ha bedrivit verksamhet i högst 10 år. Detta räknas som tio […]

sv_SE